Om

DEN LILLE ARKITEKT

v/ Sofie Lamberg, Arkitekt MAA


  Tlf:         (+45) 28765638

  Mail:     info@denlillearkitekt.dk

Arkitektens vision og mission

Alle har ret til kvalitet i hverdagen....Skitse af klimastation - lavet med bambuspen, pensel, vand og blæk

Som arkitekt drømmer jeg om at gøre en forskel; en forskel der kan mærkes både individuelt og i et større sammenhæng, socialt, lokalt og globalt.


Som konsulent rækker jeg ud over arkitektens egentlige arbejdsområde. Jeg lytter, forstår og ser den enkelte kundes behov og ønsker. 

Det giver et godt udgangspunkt for videre dialog og samarbejde, med fokus på behovet i både et nært og fremtidsmæssigt perspektiv.Som kunstner beskæftiger jeg mig med æstetik. Således vil den æstetiske interesse præge stort set alt, jeg får mellem hænderne og være med til at give et andet perspektiv i det arkitektoniske udtryk.


Som arkitekt  benytter jeg mine evner intuitivt til at skabe en rumlig og menneskelig forståelse, som grundlag for videre bearbejdning. Det kommer især kunden til gode, da det endelige resultat bliver så meget  desto mere personpræget.


"Less is more "

- Mies van der Rohe, arkitekt


Som arkitekt og kunstner er det også særlig vigtigt for mig at kunne sætte  særlige ting i perspektiv. Det kan være funktioner, inventar eller mennesker.  For at opnå dette, må rammerne være skabt til på bedste og mest enkle  vis at fremhæve netop dette særlige, der er på spil. Mit udgangspunkt er derfor ofte at skrælle alt overflødigt væk  og fokusere på den egentlige værdi, hvorfra helheden støbes og moduleres.


Resultatet bliver dermed langt mere tilfredstillende og værdifuldt for den, der skal leve med det – nemlig kunden!


"En bygning er først organisk, når det ydre og indre står i samklang med hinanden, når begge dele harmonerer med det givne formål og det givne landskab og tidspunktet for opførelsen."

- Frank Lloyd Wright, arkitekt

Sofie Lamberg

Uddannet Cand.arch. fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole (2012)Baggrund

 • Cand. Arch. fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole (2012)
 • Medlem af ledelsen i Arkitektforeningens lokalafdeling Bornholm
 • Trappespecialist og teknisk designer 
 • Underviser/lærer med særlige kvalifikationer
 • Tegner og multikunstner
 • Skribent og korrekturlæser
 • Design og fremstilling af egen smykkekollektion i Sterling Sølv og Bulls Eye Glass
 • Tidligere glaspusterassistent v/ Bülow Glas


Interessefelter/arbejdsområder

 • Byplanlægning
 • Skoler og institutioner
 • Virksomhedsoptimering
 • Ombygning og tilbygning
 • Rådgivning vedr. funktionel indretning
 • Rådgivning ved køb og salg
 • Tværfagligt samarbejde


Idegrundlag

Den Lille Arkitekt startede ud fra behovet for tilegnelse af erfaring, samt et behov for at bruge den uddannelse, der er blevet tilstræbt og opnået ved mange års studier og projektarbejder.


Den Lille Arkitekt, der er et enkeltmandsfirma, tilbyder derfor sin ekspertise ved mindre projekter og opgaver til en overkommelig pris.Virksomheden blev stiftet:

2. april 2013