Om

DEN LILLE ARKITEKT

v/ Sofie Lamberg, Arkitekt MAA

Arkitektens vision og mission

Alle har ret til kvalitet i hverdagen....


Som arkitekt drømmer jeg om at gøre en forskel; en forskel der kan mærkes både individuelt og i et større sammenhæng, socialt, lokalt og globalt.


Som konsulent rækker jeg ud over arkitektens egentlige arbejdsområde. Jeg lytter, forstår og ser den enkelte kundes behov og ønsker. 

Det giver et godt udgangspunkt for videre dialog og samarbejde, med fokus på behovet i både et nært og fremtidsmæssigt perspektiv.


Som kunstner beskæftiger jeg mig med æstetik. Således vil den æstetiske interesse præge stort set alt, jeg får mellem hænderne. Kunstneren i mig ser alt som værende levende. Selv almindelige brugsgenstande og inventar fortæller mig en historie både om sig selv eller   dets ejermand. 


Som arkitekt  benytter jeg disse evner  intuitivt  til at skabe en rumlig og menneskelig forståelse, som grundlag for videre bearbejdning. Det kommer især kunden til gode, da det endelige resultat bliver så meget  desto mere personpræget.


"Less is more "

- Mies van der Rohe, arkitekt


Som arkitekt og kunstner er det også særlig vigtigt for mig at kunne sætte  specielle ting i perspektiv. Det kan være funktioner, inventar eller mennesker.  For at opnå dette, må rammerne     være skabt til på bedste og mest enkle  vis at fremhæve netop dette særlige, der er på spil. Mit udgangspunkt er derfor ofte at skrælle alt overflødigt væk  og fokusere på den egentlige værdi, hvorfra helheden støbes og moduleres.


Resultatet bliver dermed langt mere tilfredstillende og værdifuldt for den, der skal leve med det – nemlig kunden!


"En bygning er først organisk, når det ydre og indre står i samklang med hinanden, når begge dele harmonerer med det givne formål og det givne landskab og tidspunktet for opførelsen."

- Frank Lloyd Wright, arkitekt

Baggrund

Kort opdatering  af mange års  beskæftigelse - med god diversitet dog primært indenfor det kreative område.


 • Cand. Arch. fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole (2012)
 • Medlem af ledelsen i Arkitektforeningens lokalafdeling Bornholm
 • Teknisk designer hos PL Beton, Bornholm
 • Underviser
 • Tegner og multikunstner (Soka Arts)
 • Skribent og korrekturlæser
 • Design og fremstilling af egen smykkekollektion i Sterling Sølv og Bulls Eye Glass
 • Tidligere glaspusterassistent v/ Bülow GlasSofie Lamberg


Uddannet Cand. arch. fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole (2012) med følgende interessefelter:


 • Byplanlægning
 • Skoler og institutioner
 • Virksomhedsoptimering
 • Ombygning og tilbygning
 • Rådgivning vedr. funktionel indretning
 • Rådgivning ved køb og salg
 • Tværfagligt samarbejde

Idegrundlag

Den Lille Arkitekt startede ud fra behovet for tilegnelse af erfaring, samt et behov for at bruge den uddannelse, der er blevet tilstræbt og opnået ved mange års studier og projektarbejder.


Den Lille Arkitekt, der er et enkeltmandsfirma, tilbyder derfor sin ekspertise ved mindre projekter og opgaver til en overkommelig pris.Virksomheden blev stiftet:

2. april 2013