Nyt bad og køkken

DEN LILLE ARKITEKT

v/ Sofie Lamberg, Arkitekt MAA

Nye funktioner i gamle rum

Hvorfor fortsætte gamle vaner i umoderne, fastlåste indretninger, når livstil og udvikling påkræver funktionsændringer og fleksibilitet..?


Nyt bad og køkken

Hvis man er lidt kreativ kan man sagtens ændre et køkken og et bad, så det virker mere optimalt trods de trænge kår og den begrænsede mulighed for udvidelse. Her ses et eksempel fra en lejlighed i Kgs. Lyngby.